Нокиа

loading...

Нокиа (Nokia) е финландска компания, един от световните лидери в областта на мобилните комуникационни технологии, водещ доставчик в областта на мобилните, фиксираните широколентови и IP-мрежи. Най-известна е със своите мобилни телефони и смартфони. Щабквартирата на компанията се намира в Еспоо, предградие на Хелзинки. За последните 10 години на световния пазар на мобилните телефони Нокиа държи пазарен дял в размер на приблизително 35 процента.

Адрес на щабквартирата на компанията:

    Keilalahdentie 2-4
    P.O. Box 226
    FIN-00045 Nokia Group
    Finland
    Tel. +358 (0) 7180 08000

История на компанията

За начало на историята на компанията се смята 1865 г., когато минният инженер Фредрик Идестам (на фински: Knut Fredrik Idestam) основава в Тампере, югозападна Финландия, малка хартиена фабрика. През 1871 г. фирмата му се преименува на Nokia Ab.

Основаната през в 1898 г. компания за производство на гумени изделия Finnish Rubber Works през 1922 г. получава контрол над компанията Nokia Ab и над основаната през 1912 г. компания за производство на кабели Finnish Cable Works, а през 1966—1967 г. става сливане на тези три компании в една. За да може тази финансова операция да удовлетвори тогавашното финландско законодателство, формално Finnish Rubber Works и Finnish Cable Works се вливат в Nokia Ab, най-малката от трите.

Обединената компания има пет основни вида дейности: производство на гумени изделия, кабели и електроника, преработка на дървесина и производство на електроенергия. С годините към тях се добавят още няколко второстепенни, например производство на ловджийски пушки, пластмаси и химически материали.

От началото на 1980-те години Nokia започва активно да развива разработването и производството на електроника, за което съдейства купуването на ред електронни компании. През 1987 г. основен бизнес на компанията става битовата електроника, като в частност Nokia става третият по големина производител на телевизори в Европа.

В края на 1980-те Nokia изпада в кризисно състояние, за което спомага общият спад на световната икономика.

През август 1992 г. ръководителят на Nokia, една от най-големите, но почти неизвестни извън страната финландски компании взема решение: да не се разпиляват усилията на корпорацията в почти десет направления (главните от които били производство на целулозно-хартиени и каучукови технически изделия), а да се съсредоточат всички ресурси в две производства – телекомуникации и мобилни телефони. Резултатите от тази промяна са известни. Компания става лидер на световния пазар за оборудване за клетъчни мрежи, нейното име трайно навлиза в десетката на най-популярните търговски марки, а нейният президент Йорма Оллила става национален герой на Финландия и един от най-известните топ-мениджъри в света.

През 1994 г. президентът на Nokia Йорма Оллила окончателно формулира стратегията на компанията: отказване от стария бизнес и фокусиране върху телекомуникационните технологии. През 1992 г. произвежда своя първи мобилен GSM-телефон Nokia 1011, а през 1998 г. компанията става вече лидер в производството на мобилни телефони.

През юни 2006 г. Nokia и Siemens решават да обединят своите отдели за производство на телекомуникационно оборудване в нова компания — Nokia Siemens Networks.

През 20.6.2007 Нокиа обявява поредната промяна в организационния си модел. Enterprise Solutions, Mobile Phones и Multimedia биват заместени от новите организационни единици Devices, Services & Software и Markets

В началото на Април 2007 година в световната преса започват първите съобщения за редки проблеми на телефони с BL-5C батерии. Нокиа отговаря светкавично бързо създавайки сайт за проверка на типовете батерии  и започва кампания за смяна на този тип батерии, въпреки че случаите на доказано дефектни батерии са особено редки и в по-голямата си част засяга така наречените пиратски копия на оригиналните батерии, произведени от Matsushita, която се е ангажирала с покриването на разходите по заменените батерии.